Kontakty

Predajca

Názov:ISSO spol. s r.o.
IČO:36001015
DIČ:2020469418
IČ DPH:SK2020469418
Mesto:Prievidza
PSČ:971 01
Adresa:A.Hlinku 40
Telefón:00421 46 5111666
E-mail:isso@isso.sk
Kontakt:Sýkora Ivan
zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu v Trenčíne, odd. Sro, , vl. č. 3346/R

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 046/5422 771
Fax:
  • 046/5420 685