PrevádzkareňISSO spol. s r.o.
A.Hlinku 40
971 01 Prievidza


: 00421 46 5111666
: isso@isso.sk

SídloISSO, s.r.o.
Andreja Hlinku 40
971 01 Prievidza

: 36001015
: 2020469418
: SK2020469418
zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu v Trenčíne, odd. Sro, , vl. č. 3346/R

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08